Blog Detay

Çift Dilli Eğitim

Çift Dilli Eğitim Nedir?

Çift dilli eğitim sistemi, öğrencilere birinci dilde (ana dil), ikinci dilde ise (İngilizce) eğitim alma imkanı sunan bir öğretim modelidir. Akademik Koleji öğrencilere bu sistem çerçevesinde dengeli bir dil becerisi kazandırmak için özel olarak tasarlanmış bir müfredat sunar. Öğrencilerimiz aynı ders kazanımlarını bir Turk ve sonrasında bir yabancı öğretmenden edinirler. Her iki dilde de dersler, öğrencilerin hem akademik hem de iletişim becerilerini geliştirmelerini destekler.

İlkokul Eğitiminde Çift Dilli Eğitim

Eğitim dünyası, teknolojinin etkisiyle birlikte sürekli evrim geçirirken, çift dilli eğitim konsepti giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Bu sebeple, çift dilli eğitim veren okullar araştırmasında bulunan kişiler için Türkiye'de öncü bir kurum olarak öne çıkan Akademik Koleji, bu eğitim modelinin zenginleştirici deneyimini sunmaktadır. İlkokul düzeyinde çift dilli eğitim anlayışını benimseyen Akademik Koleji, öğrencilere erken yaşlarda birden fazla dilde iletişim becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Çift Dilli Eğitimin İlkokul Seviyesindeki Önemi

İlkokul seviyesinde çift dilli eğitim, öğrencilere çok yönlü bir dil becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanmış bir eğitim modelidir. Akademik Koleji, bu önemli dönemde öğrencilere yalnızca temel eğitim değil, aynı zamanda birinci ve ikinci dilde üst düzey iletişim becerileri kazandırmaya odaklanır.

Çift dilli eğitim, öğrencilere dünya çapında rekabet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kültürler arası anlayışı artırarak öğrencilerin global perspektife sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.

Çift Dilli Eğitim Nasıl Yapılır?

Akademik Koleji, çift dilli eğitim modelini uygularken öğrencilere etkileşimli ve katılımcı bir öğrenme deneyimi sağlar. Dersler, dil becerilerini güçlendirmeye odaklanırken aynı zamanda bilimsel, matematiksel ve sanatsal alanlarda da geniş bir perspektif sunar. Stem derslerde kazanımların özeti ve tekrarı hedef dil İngilizcede yabancı bir öğretmen tarafından yapılmaktadır. 

Öğrencilere her iki dilde de öğretmenler tarafından verilen dersler, dilin yanı sıra kültürel alışverişi de teşvik eder. Akademik Koleji, öğrencilere dilin sadece kelime dağarcığından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir kültürün de bir parçası olduğunu öğretir.

Türkiye'de çift dilli eğitim konseptinin öncülerinden biri olan Akademik Koleji öğrencilere sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel olarak zengin bir eğitim sunmayı amaçlar. Çift dilli eğitim sistemi, öğrencilerin küresel dünyada kendilerine yer bulmalarını sağlamak adına güçlü bir temel oluşturur.